Voor je eraan begint

Indien je Kungfu (of Wushu) wil beoefenen en daarin een hoog niveau wil bereiken, moet je Kungfu met toewijding beoefenen. Je zult Kungfu slechts begrijpen door je met een oprechte motivatie in te verdiepen én met hard werken. Indien de motivatie slechts het "leren vechten" is, zal Kungfu je vanzelf uitselecteren. 

Er zijn verschillende wegen om ergens te geraken. Maar meestal is er maar één weg de beste. Deze hoeft niet perse de kortste te zijn. Als je beslist Kungfu te beoefenen moet je weten waarom je voor kungfu kiest, wat je ervan verwacht,... En bedenk of je verwachtingen realistisch zijn en of je bereid bent om ervoor te werken. Pas als je deze zaken vooropstelt en realistisch bent, kun je "Kungfu" verwerven of worden. 

 Panathlonverklaring “Ethiek in de Jeugdsport”

panathlon

We verklaren dat:

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

  • Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

Huishoudelijk Reglement
Kungfu Wushu School, Long Hu Men Leuven


Artikel 1. Algemene bepalingen

De Kungfu Wushu School is een feitelijke vereniging en is genaamd Long Hu Men Leuven. De club is opgericht in 1978. De sociale zetel bevindt zich in Leuven, postadres: Tiensestraat 199, 3000 Leuven.


Artikel 2. Afdelingen

De vereniging bestaat uit volgende afdelingen:
·    Traditionele kungfu BajiQuan: Wushu Kids van 6 jaar tot 15 jaar
·    Traditionele kungfu Baji Quan: Jongeren en volwassenen vanaf 16 jaar
·    Sanda:  voor iedereen vanaf 14 jaar
·    Taiji Quan: voor iedereen

Search

Nieuwe Lestijden

SANDA (Chinese Boxing)
Maandag: 18:45 - 20:00
Vrijdag: 19:00 - 20:30 judozaal sportoase

BAJI QUAN TRADITIONELE KUNGFU
Woensdag: 19:00 - 20:30 judozaal sportoase

TAICHI CHUAN
Woensdag: 20:30 - 21:30 judozaal sportoase

KUNGFU KIDS (6-15 jaar)
Zaterdag: 10:30 - 12:00 judozaal Sportkot (KUL)

Golden Dragon Cup

GDC2020 CANCELLED small

© 2020 Long Hu Men Leuven. All Rights Reserved.

Search