COVID UPDATE LONG HU MEN LEUVEN

Beste leden

De coronamaatregelen zijn aangepast met ingang van maandag 8 maart.

Wat is relevant voor ons?

Jeugd -13 jaar

Er is nog niets veranderd voor indoor activiteiten, m.a.w. er mogen maar 10 kindjes tegelijk deelnemen. In het sportkot is het niet mogelijk om in verschillende groepjes van 10 te trainen.

Het goede nieuws is dat we gedurende de maand maart terug gaan trainen…. Maar in SPORTOASE. Hier beschikken we op verschillende units zodat we in verschillende groepjes van 10 kunnen trainen, volgens de regels.  We starten terug op zaterdag 12 maart van 10u30 tot 12u.

Adres: Sportoase, Philips site 6, 3001 Heverlee (in de vechtsportzaal verdieping -1)

Volwassenen

Zowel indoor als outdoor mag er nog niet getraind worden. Vanaf april worden de maatregelen herzien en zouden we als alles goed verloopt terug buiten mogen beginnen.

Voor meer info: 0477/57 23 23

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chers membres

Les mesures corona ont été ajustées à compter du lundi 8 mars.

Qu'est-ce qui nous concerne ?

Jeunes -13 ans

Rien n'a encore changé pour les activités en salle. C'est-à-dire que seuls 10 enfants peuvent participer à la fois dans la salle.

A sportkot il n'est pas possible de s'entraîner en différents groupes de 10.

La bonne nouvelle est que nous allons reprendre nos entraînements à nouveau pendant ce mois de mars…. Mais à SPORTOASE. Ici nous avons des unités différentes pour pouvoir nous entraîner en différents groupes de 10, selon les règles.

Nous reprendrons les cours le samedi 12 mars de 10h30 à 12h00.

Adresse: Sportoase, site Philips 6, 3001 Heverlee (dans la salle ‘vechtsportzaal’ à l’étage -1)

Adultes

Les entraînements en salle et en extérieur ne sont pas encore autorisés. Les mesures seront révisées à partir d'avril et si tout se passe bien, nous devrions pouvoir repartir à l'extérieur.

Pour plus d’informations : 0477/57 23 23, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dear members

The corona measures have been adjusted with effect from Monday, March 8.

What is relevant to us?

Children -13 years

Nothing has changed yet for indoor activities, in other words, only 10 participants are allowed. In Sportkot it’s not possible to train in different groups of 10.

The good news is that we will start our trainings again during the month of March…. But in SPORTOASE. There we have different units so that we can train in different groups of 10, according to the rules.

We will start back on Saturday March 12 from 10:30 am to 12:00 pm.

Address: Sportoase, Philips site 6, 3001 Heverlee (in the ‘vechtsportzaal’ floor -1)

Adults

No training is allowed either inside or outside. The measures will be revised from April and if all goes well we should be able to start outside again.

 

Form more information: 0477/57 23 23, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2020 Long Hu Men Leuven. All Rights Reserved.