OVER DE CLUB

Kungfu wushu school Long Hu Men werd gesticht in 1978 door meester Lo Chi Min. Hij werd geboren in Taiwan(Hakka Etnie), in 1951.

Hij is tweede meester in zijn stijl; de Baji Quan van de Noord-Shaolin kungfu. Hij doopte deze school LONG HU MEN, hetgeen letterlijk “Draak Tijger Poort” betekent.

Dit verwijst naar de poort van de Shaolintempel waardoor kungfu meesters terug naar buiten kwamen nadat ze een reeks proeven hadden doorstaan. Aan deze poort stond een urne met smeulend vuur en aan weerskanten de afbeeldingen van een draak en een tijger in reliëfvorm. Deze moesten de monniken verplaatsen met hun onderarmen. Als ze daarin slaagden, werden de tekeningen in hun armen gebrandmerkt en ging de poort open.

 

Lo Chi Min

Meester Lo Chi Min had reeds in Taiwan een lange loopbaan in kungfu. Hij was instructeur bij de politiekorpsen en de mariniers. Hij is verscheidene malen nationaal kampioen van Taiwan geworden, zowel in stijl als in gevecht. Hij was lid van het dagelijks bestuur van de Wereldfederatie voor kungfu en hij was de promotor van de toenmalige Belgsiche Kung Fu Wushu Federatie. Toen hij naar België kwam, waren er zo goed als geen kungfu scholen. Meester Lo Chi Min was één van de eerste grondleggers van de Chinese krijgskunst in België. Eind 1978 besloot hij deze Chinese krijgskunst wat beter te structureren en een federatie op te richten. Bijgestaan door Hamid Abroudi en twee andere leden van meester Lo (van de Brusselse Long Hu Men) en José Pollet, de toenmalige zaakvoerder van Budo House, slaagden ze erin een stevige federatie van de grond te stampen. Dankzij hem en José Pollet werd deze federatie door de Chinese Kuoshu World Progress Association (Taiwan) en de Chinese Wushu Association (Volksrepubliek China) erkend.

 

Nieuwe generatie

Na verloop van tijd nam het zakelijk leven meester Lo Chi Min volledig in beslag, zodat hij genoodzaakt werd een keuze te maken tussen Kungfu en het beroepsleven. Hij besloot een opvolger aan te duiden. In 1985 gaf meester Lo Chi Min de fakkel door aan zijn eerste leerling en assistent, Hamid Abroudi. Hamid Abroudi heeft nu ongeveer 30 jaar ervaring in de krijgskunsten. Na een carriëre in Judo (zwarte gordel) en karate (1ste kyu) tussen 1973 en 1980 startte hij in 1978 met kungfu bij meester Lo Chi Min. In 1982 begon hij al, onder toezicht van meester Lo, les te geven aan een afdeling allochtone jongeren. Deze lessen kaderden in een sociale context waarin hij via kungfu de integratie van deze jongeren in de Belgische samenleving trachtte te bevorderen. Hamid Abroudi volgt ook Taiji Quan en Qi Gong bij grootmeester Kong Mien Ho.
De kungfu wushu school Long Hu Men Leuven is één van de oudste kungfu scholen van België en de eerste in Groot-Leuven. Naast Leuven heeft de club ook afdelingen in Mechelen en Vilvoorde, samen tellen ze ongeveer 150 leden. Long Hu Men Leuven bestaat nu ongeveer 25 jaar en kent verschillende Belgische kampioenen zowel in Kungfu als in All Style Kampioenschappen. Long Hu Men Leuven en zijn afdelingen zijn lid van de Vlaamse Wushu Federatie en de Belgische Wushu Federatie. De Belgische Wushu Federatie telt ongeveer 1000 leden en is wereldwijd erkend door de European Wushu Federatie, Chinese Wushu Association en International Wushu Federation.